กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ให้การต้อนรับบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งได้มาศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ณ สพป. ขอนแก่น เขต 4
 
Scroll to Top