รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้นายนิสิต สายโยค รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในการร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566  ผู้เข้าร่วมรับชมรายการประกอบด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ แลบุคลากรในสังกัด  ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
Scroll to Top