การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในการประชุมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
Scroll to Top