การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดผลงานและรางวัลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  

นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดผลงาน
และรางวัลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายบัญชา เสนาคูณ รองผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 4  นายสันติ จ้ำแพงจันทร์  ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการฯ   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
Scroll to Top