มกราคม 2023

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 ระดับชาติ

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป. …

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 – ป.6 ระดับชาติ Read More »

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมชินูปถัมภ์ รับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธินักเรียนขาดแคลน ในพระบรมชินูปถัมภ์ สมัครขอรับทุน …

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมชินูปถัมภ์ รับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้าร่วมการประกวด “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ” ประจำปี 2566

ศาลากลาง ขก. ปชส. เชิญวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางร่วมประกวด & …

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้าร่วมการประกวด “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ุ” ประจำปี 2566 Read More »

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 วิทยาลัยนวัตกรรม มทร. รัตนโกสินทร์ ปชส. แนะนำหลักสูตรบ …

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Read More »

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชาญกฤต น้ำใ …

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Read More »

กิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2565 กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น้ำใ …

กิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา2565 กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค และสิ่งของบริจาค กิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ.สพป …

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค และสิ่งของบริจาค กิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น Read More »

Scroll to Top