กันยายน 2022

เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี เดือน สิงหาคม 2565

เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี เดือนสิงหาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ การใช้งานคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC CONTENT CENTER

วันที่  2 กันยายน 2565  ท่านชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ.สพป. ขอ …

การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ การใช้งานคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC CONTENT CENTER Read More »

22 – 24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

22 – 24 สิงหาคม 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4 จัดกิจกรรม …

22 – 24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ Read More »

รายงาน Best Practice การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการศึกษาดูงาน

รายงาน Best Practice การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ PAOR Model

Scroll to Top