เมษายน 2022

กิจกรรมประกาศเจตจำนงปฏิญญาเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

กิจกรรมประกาศเจตจำนงปฏิญญาเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

การประชุมปฏิบัติการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับเขตฯ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 -31  มีนาคม  2565  ท่านชาญกฤต  น้ำใจดี ผู้อำน …

การประชุมปฏิบัติการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับเขตฯ ปีงบประมาณ 2565 Read More »

ประชุมคณะกรรมการแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต โรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต

วันศุกร์ที่  8  เมษายน  2565  ท่านชาญกฤต  น้ำใจดี ผู้อำ …

ประชุมคณะกรรมการแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต โรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต Read More »

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

คู่มือการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (Educational Multimedia Center)

คู่มือการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

การตรวจราชการและการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

การตรวจราชการและการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top