หนังสือราชการกลุ่มนโยบายและแผน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 […]

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ Read More »

Scroll to Top