รายงานผลการกำกับติดตามปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)