สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2 ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565