Author name: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 6 Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 5 Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 4 Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 3 Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 2 Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ เดือน เมษายน ฉบับที่ 1 Read More »

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567…ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา Read More »

Scroll to Top