:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่โพส เสาร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1089 คน

  
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ที่ผ่านมา สพป.ขอนแก่น เขต 4 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563
     โดยในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ได้แยกศึกษาดูงานดังนี้ กลุ่มที่1 ศึกษาดูงาน “การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)” ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดมหามหาสารคาม   
     กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงาน “โรงเรียนดีมีคุณภาพ” ณ  โรงเรียนบ้านหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    กลุ่มที่
3 ศึกษาดูงาน “โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ” ณ โรงเรียนบ้านโชคชัย            อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
   จากนั้น ภาค บ่ายผู้บริหารและบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต
4 ร่วมรับฟังบรรยายรายงานผลการดำเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.รอ' ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย        เขต 1
    ในช่วยค่ำ เป็นการจัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้จะเกษียณอายุราชการ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ทั้ง 14 ท่าน ที่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ มีการทำพิธีสู่ขวัญ รำอวยพร จากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 และ การแสดงจากผู้บริหารหญิง สพป.ขอนแก่น เขต 4
    จากนั้น ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้  นายบัญชา เสนาคูณ รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประธานในพิธี  มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ แสดงมุฑิตาจิต พร้อมถ่ายรูปหมู่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม     
        

https://www.youtube.com/watch­v=ZfHhiVHfw54          

09.07.63  เช้า ศึกษาดูงาน สพป.มหาสารคามเขต 1  รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/kinYqqGXuedUCBUV7

09.07.63 บ่าย ฟังบรรยายรายงานผลการดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1  รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/U5acHyFnjyjbsczZ8

09.07.63 เย็น แสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียรณอายุราชการ รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/NFEHcY2AGwTEX9Kg7


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน