:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 10 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1069 คน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักศิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประชุมผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต4 ครั้งที่ 2/2563
          จากนั้น มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ โรงเรียนที่มีผลการวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT)       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 1-20 ของเขตพื้นที่
         มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่มีผลการทอดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ลำดับที่ 1-20 ของเขตพื้นที่
        มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่มีผลการทอดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ลำดับที่ 1-20 ของเขตพื้นที่
         มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่มีผลการทอดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ที่ 3 ลำดับที่ 1-20 ของเขตพื้นที่
          มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครูอาสาต่างชาติ มาสอนภาษาต่างประเทศ ( Free Volunteer Thailand) เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562
รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน