:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ขอขอบคุณคณะครูศิลปะ และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด ที่ให้ความอนุเคราะห์วาดภาพตกแต่งห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ขั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 4
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 984 คน

             วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูศิลปะและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด ที่ให้ความอนุเคราะห์วาดภาพตกแต่งห้องประชุมคอนเฟอร์เรน ชั้น 2 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ภายใต้ Concept สัญลักษณ์ทั้ง 5 อำเภอ ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกอบไปด้วย
              1. อำเภอเขาสวนกวาง         
: สวนสัตว์เขาสวนกวาง
              2. อำเภออุบลรัตน์             
: เขื่อนอุบลรัตน์
              3. อำเภอน้ำพอง               
: พระธาตุขามแก่น
              4. อำเภอกระนวน              
: น้ำตกบ๋าหลวง
              5. อำเภอซำสูง                 
: เกษตรทฤษฎีใหม่
          ในโอกาสนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ขอขอบคุณ คณะครูศิลปะและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด ที่ให้ความอนุเคราะห์วาดตกแต่งต้องประชุมฯ รวมไปถึงผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ (ตกแต่งป้าย สพป.ขอนแก่น 4)  ผู้บริหารกลุ่มหนองกุงทรายมูล (แนวรั้วฝั่งด้านใน)   และผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวมา ที่จัดทำป้าย สพป.ขอนแก่น 4 ทั้ง  4 มุมเมือง พร้อมทั้งร่วมปรับภูมิทัศน์ สพป.ขอนแก่น เขต 4   ให้น่าอยู่และส่วยงาม


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน