:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Let's Speak English Out) ปีการศึกษา 2563
วันที่โพส จันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1123 คน

            เวลา 09.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร้น ชั้น 2  สพป.ขอนแก่น เขต 4    ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Let's Speak English Out)  ปีการศึกษา 2563

             จากนั้น นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจง วัตถุประสงค์การดำเนินงาน แก่คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษระดับ ศูนย์โรงเรียน (
PEER Center) 5 อำเภอได้แก่ อำเภอกระนวน อำเภอซำสูง อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเขาสวนกวาง เป็นศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ  ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2.เพื่อส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้สื่อ Let's Speak English Out

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

4.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

           และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 โดนแยกตามชั้นเรียนดังนี้

1. บทสนทนาภาษาอังกฤษระดับประถมวัย

2. บทสนทนาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

3. บทสนทนาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

4. บทสนทนาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

5. บทสนทนาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (โรงเรียนชุมชนดูนสาด)

 รูปทั้งหมดคลิ๊กที่

 กลับหน้าเดิม แบ่งบัน