:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
วันที่โพส พฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1122 คน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ  โรงเรียนโนนทองห้วยบาก อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4  เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนร่วมพัฒนาในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community )   เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ จัดระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนนำร่อง ของ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ได้แก่โรงเรียนโนนทองห้วยบากและโรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนร่วมพัฒนาได้แก่ โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง​  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา​ และโรงเรียนโนนสง่า กิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  กลุ่มเป้าหมายชุมชน คือ  ผู้แทนผู้ปกครอง ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน ชุมชน และทุกคนนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่                       

โดยผู้เข้าร่วมกิจรรมทั้งหมดจะได้เรียนรู้สิทธิเด็กและความเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนของตนเอง พร้อมทั้งกิจกรรม ร้อง เล่น เต้นตามเพลง ตามกิจกรรมทั้งตั้งเป้าหมายไว้โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4  

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงรียนชุมชนแห่งการเรียนรุ้เพื่อพัมนาพลเมืองคนรุ่นใหม่ ของโรงเรียนเป้าหมายในสังกัด สพป.ขอนแก่น 4 เพื่อสร้างและออกแบบ/รูแปบบ/กลไกลส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัมนาสมรถถนะพลเมืองรุ่นใหม่ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative learning ) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียรู้ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด

จากนั้น ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อม นายบัญชา เสนาคูณ รองฯผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมชมดูสภาพแวดล้อมและบรรยากาศห้องของโรงเรียนโนนทองห้วยบาก


กลับหน้าเดิม แบ่งบัน