:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
วันที่โพส พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1064 คน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมไอ โฮเทล ขอนแก่น (I-HOTEL) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ แนวทางการดำเนินงานคุณภาพโรงเรียนประจำตำบลในปีการศึกษา 2563”  แก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4  ทั้ง 34 โรงเรียน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูวิชาการ  ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA online ) และแนวทางการดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษา   ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net  ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง           กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนน้ำพองประชานุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสองคอนสิรุคุรุราษฎร์ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา โรงเรียนบ้านทรายมูล และโรงเรียนบ้านหัวนาคำ  

 

จากนั้น  รับฟังบรรยายจาก นางนันทิดา นนท์อาสา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สังกัด สพป.ขอนแก่นเขต3 และนางสาวรัชนี ป้องทัพไทย ตำแหน่งครู   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว    (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต3 ในหัวข้อแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม)  และ นายวีระชน แสงศรีเรือง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัด สพม.25 บรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ การพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอนฯ  พร้อมซักถามข้อสังสัยในการอบรม
รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน