:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ITA Online และ MOU ระหว่าง สพป.ขก.4 และ เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
วันที่โพส อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1207 คน

เวลา 23 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ (OTOP) เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานประเมิน ITA ร่วมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โรงเรีนคุณภาพประจำตำบล แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูคุณภาพประจำตำบล อำเภออุบลรัตน์ จำนวน 27 โรงเรียน

 

จากนั้น ช่วงบ่าย ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ร่วมกันเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีเขื่อนอุบลรัตน์ ) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ในการสนับสนุนดูและนักเรียน และส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร งานวิชาการ  เทคโนโยลี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่


 กลับหน้าเดิม แบ่งบัน