สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

86 หมู่ที่ 5   ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทรศัพท์ 0-4344-1827 โทรสาร  0-4344-1913

หน้าห้อง ผอ.สพป.ขก.4 043-441913
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 043-441829
หน่วยตรวจสอบภายใน 043-441927
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 043-441808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 043-441972

website : khonkaen4.go.th
email : khonkaen4@khonkaen4.go.th
facebook :