กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่

กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางค์กู่

ลำดับที่ รหัส SMIS โรงเรียน
1 40040034 กู่สว่างสามัคคี
2 40040035 ชุมชนบ้านบัวใหญ่
3 40040036 บ้านคอกคีแสนตอ
4 40040037 บ้านคำม่วมดงเย็น
5 40040038 บ้านโนนหัวช้าง
6 40040039 พระธาตุขามแก่น
7 40040040 บ้านโนนเชือก
8 40040041 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
9 40040042 บ้านสำโรง
10 40040043 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
11 40040044 บ้านหัวดง