ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) และอาคารคลุมบันไดและหลังคากันสาดหน้าอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ

File Added by File size Downloads
pdf ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมออนไลน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 769 KB 70
pdf เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 4 MB 61