วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายชาญกฤต น้ำใจดี  เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ และ นายชัชวาล  อาราษฎร์  เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยมี ดร.สถาพร หยองเอ่ง  ข้าราชการบำนาญ ,นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น คณะผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๔ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต๔ ร่วมแสดงความยินดีแลให้การต้อนรับ

เวลา ๐๙.๐๙ น. เข้ากราบสักการะพระพุทธมงคลชัยวัฒน์จตุรทิศ และพระสิวลี ปางลีลา ศาลากลางน้ำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และพระประจำห้องทำงานเพื่อความเป็นศิริมงคล

คณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครปฐม เขต ๒ ร่วมรับชมวิดิทัศน์ ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สพป.ขอนแก่น  เขต ๔ และศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานในแต่ละกลุ่มโดยมี นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ และ นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาศึกษาดูงาน

จากนั้น เป็นการร่วมแสดงความยินดีแก่ กับ  นายชาญกฤต น้ำใจดี  เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๔ และ นายชัชวาลย์  อาราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่๕๓) อย่างเคร่งครัด

รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/KBeguuFireEEWB8W8

ช่วยแชร์ด้วยคะ