วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุม โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดวันเกียรติยศ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โดยมี ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๔  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม และผู้เกษียณอายุราชการ 19 ท่าน รวม ๕๐ ท่าน

นายนิวัฒน์ นิราศสูงเนิน นายกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น บรรยายสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ และการใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังการเกษียรณอายุราชการให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการและที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

จากนั้นเป็นการชมวิดิทัศน์ประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ  พิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 19 ท่าน อีกทั้ง  นายสุริยา อินจันทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโก นางมารศรี ภิรมไกรภักดิ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ  (ผู้บริหารสถานศึกษา) กล่าวแสดงความรู้สึก และ นายสิโฒม์ บาลยอ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอนงลักษณ์ศรีเวียงราช ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ (บุคลากรทางการศึกษา) กล่าวความรู้สึกในการที่จะเกษียณอายุราชการ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 50 ท่าน และอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

http://รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/akKr2Afq4pg66hDb6

ช่วยแชร์ด้วยคะ