วันที่  2 กันยายน 2565  ท่านชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง เป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์ การใช้งานคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC CONTENT CENTER  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำสื่อที่มีอยู่ในระบบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อไป