นายไพรสณ ทาปลัด รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ช่วยแชร์ด้วยคะ