22 – 24 สิงหาคม 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4 จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้นอกจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการแล้ว ยังจัดกิจกรรมประกวด Best Practice เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัดอีกด้วย