ไฟล์เอกสาร

File Date added File size Downloads
pdf หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 11 สิงหาคม 2021 21:32 น. 14 MB 11
pdf หลักเกณฑ์บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 11 สิงหาคม 2021 21:37 น. 7 MB 11
pdf หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 11 สิงหาคม 2021 21:41 น. 14 MB 12
pdf ว22 จัดลำดับอาวุโส ลว 30 กค 2555 10 สิงหาคม 2021 21:17 น. 229 KB 9
pdf คำสั่งคสช 19-60การปฏิรูปการศึกษา ลว 3 เม.ย.2560 10 สิงหาคม 2021 21:17 น. 74 KB 8
pdf ว.4472 ตำแหน่งเกษียณที่ใช้ไม่ได้ ลว 2 ส.ค.2562 10 สิงหาคม 2021 21:17 น. 343 KB 8
pdf สำเนาหนังสือ ก.ค.ศ. ว5.ลว.28 ก.พ.2562 10 สิงหาคม 2021 21:17 น. 2 MB 12
pdf หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรา ตัดโอน ผอ. นร ต่ำ 120 ลว 5 มิ.ย.2563 10 สิงหาคม 2021 21:17 น. 82 KB 9
pdf หลักเณฑ์ งานสรรหาฯ 10 สิงหาคม 2021 21:18 น. 4 MB 13
pdf หลักเกณฑ์ บัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ 10 สิงหาคม 2021 21:18 น. 1 MB 9
pdf หลักเกณฑ์ การเกลี่นอัตรากำลัง 10 สิงหาคม 2021 21:18 น. 2 MB 11
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษา สนง.ก.ค.ศ.ว10ลว.20พ.ค.64 13 สิงหาคม 2021 22:33 น. 3 MB 11
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา หนังสือ ก.ค.ศ.ว12 ลว.20พ.ค.64 13 สิงหาคม 2021 22:34 น. 1 MB 8
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ สนง.ก.ค.ศ.ว11ลว.20พค.64 13 สิงหาคม 2021 22:34 น. 2 MB 9
pdf การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 13 สิงหาคม 2021 22:34 น. 5 MB 16
ช่วยแชร์ด้วยคะ