ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

ช่วยแชร์ด้วยคะ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์เอกสาร

File Date added File size Downloads
pdf ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 21 กรกฎาคม 2021 17:22 น. 673 KB 24
ช่วยแชร์ด้วยคะ

ไฟล์เอกสาร

File Date added File size Downloads
pdf 1729 21 กรกฎาคม 2021 17:18 น. 2 MB 23
ช่วยแชร์ด้วยคะ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ช่วยแชร์ด้วยคะ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ช่วยแชร์ด้วยคะ
ช่วยแชร์ด้วยคะ