แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่นFacebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

หมายเลข 1 แสดงช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

หมายเลข 2 แสดงช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน messenger chat


หมายเลข 3 และ 4 แสดงช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน Facebook , Line , และอื่นๆอีกมาก

ช่วยแชร์ด้วยคะ