เวลา ๐๙.๐๐ น. วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการ               แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการสรุปผ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน โดยมี รองผู้อำนวยการ สพท. ผู้อำนวยการกลุ่มและประธานกลุ่มทั้ง ๑๕ กลุ่มโรง ...
อ่านเพิ่มเติม
เวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ โดยมี นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายพัฒน ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 มอบให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่
รอง ผอ.สะป.ขอนแก่น เขต4 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษสู่การวิจัยในชั้นเรียน” แจ้งข้อราชการและพบปะกับคณะครูผู้รับผิดชอบงานการศ ...
อ่านเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สพป.ขอนแก่น เขต ๔ นำโดย นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย  นางสาวเพ็ญศรี พรมเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายโกสิน ส ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 11 สิงหาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นตัวแทนรับมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนจาก คุณพรณี สึมิ ประธานกรรมการผู้จัดการ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร 2 ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ดร.วิโรจน์  ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) ครั้งที่ 3/2564 ระหว่างวันที่  2 – 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
เวลา 09.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2564ประชุมฝ่ายผู้บริหาร สพป ...
อ่านเพิ่มเติม
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแก่น เขต ๔ ประธานกลุ่มและ
คณะผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอน้ำพอง ร่วมแสดงยินดีและให้กำลังใจ เนื่องในโอกาส  นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
อ่านเพิ่มเติม
“ จากเมืองหมอแคน สู่ดินแดนเมืองพญานาค” เวลา ๐๙.๐๙ น. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ นายบัญชา เสนาคูณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา /ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม
เวลา 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบให้ ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 4 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 15 กลุ่มและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ประธานในที ...
อ่านเพิ่มเติม
6 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุริยา อินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก นางกรรณิกา ซาหยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง  และ Coach ...
อ่านเพิ่มเติม

ไฟล์เอกสาร

File Date added File size Downloads
pdf ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 สิงหาคม 2021 21:21 น. 8 MB 8
pdf มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 13 สิงหาคม 2021 9:06 น. 86 KB 3