เวลา ๐๙.๐๐ น. วันอังคาร ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๔
ประชุมฝ่ายผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่ม /ผู้อำนวยการหน่วยหน่วย
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงกำกับติดตามการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ช่วยแชร์ด้วยคะ