วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต ๔  ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ นำโดย นายเคน อาจดวงดี
รอง ผอ.กาฬสินธุ์ เขต ๒  ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ รอง ผอ.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ที่เดินทางมาส่ง นายนันทวัฒน์ อินทะชัย ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งนิติการ ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น      เขต ๔ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ช่วยแชร์ด้วยคะ