ประกาศตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่ว่าง จำนวน 10 อัตรา ตามประกาศนี้
ยื่นคำร้องในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึง 14 กรกฎาคม 2565

ไฟล์แนบ

File Added by File size Downloads
pdf นำส่ง ว1246 กลุ่มบริหารบุคคล 125 KB 87
pdf 1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1upp กลุ่มบริหารบุคคล 1 MB 131
pdf 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2up กลุ่มบริหารบุคคล 593 KB 114
pdf 3-7 สิ่งที่ส่งมาด้วยup กลุ่มบริหารบุคคล 757 KB 142