คณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
การงดรับของขวัญ No gift Policy