โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา   ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในระหว่างวันที่  1 – 7  เมษายน  2564 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

ไฟล์เอกสาร

File Date added File size Downloads
pdf 1.หนังสือนำส่ง ร.ร. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 19 มีนาคม 2021 15:46 น. 555 KB 200
pdf 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม 19 มีนาคม 2021 15:47 น. 135 KB 106
pdf 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 19 มีนาคม 2021 15:47 น. 47 KB 162
ช่วยแชร์ด้วยคะ