วันที่ ๑ มีนาคม ๒๖๖๔ เวลา ๘.๐๐ น.ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบให้นายบัญชา เสนาคูณ
รอง ผอ.สพป.เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

จากนั้น นายบัญชา เสนาคูณ  ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ และ ดร.ประชา แสนเย็น รองผอ.สพป.ขอนแก่น   เขต ๔ ทั้ง ๓ ท่าน
ได้พบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ค่ะ

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ