สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ และจัดกิจกรรมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  No gift Policy ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4