วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ในฐานะประธานกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.๒๕ กรรมการ นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ  และนายธาตรี ทวะชารี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในการปฏิบัติงานระยะเวลา 1  ปี     ที่ผ่านมา  โดยมีคณะผู้บริหารในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ขอนแก่น เขต ๔ และผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ผู้รับประเมินฯ     ทั้ง ๑๒ ท่าน

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะการปฏิบัติงาน ๑ ปีที่ผ่านมาในครั้งนี้  สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มีผู้รับการประเมิน ๓ ท่าน ได้แก่ นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ และ  ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔                                                 ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/VViaPx6EBPF3AS43A

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ