เช้าวัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานอ่านสาร นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
.
โดยมี นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายชัชวาล อาราษฎร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 4ร่วมกิจกรรม ณ ห้องหอประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4