วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550(เขตเก่าสพป.ขอนแก่น เขต 4 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบให้ นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม

ก่อนการประชุมประธาน มอบโล่เกียรติคุณ แก่ เด็กชายณัฎฐกฤติ ป้องคำลา โรงเรียนบ้านทุ่งบ่อ ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา และโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง และมอบเกียรติบัตรโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม จำนวน ๑๘ โรงเรียน

จากนั้น ประธาน พร้อมด้วย นายดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รองฯ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔  แจ้งข้อราชการ แจ้งนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จแก่ผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการเผยแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ