๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบหมายให้ ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย ๓ ระหว่างสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD และสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข เป็นโรงเรียนแกนนำ ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ร่วมพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำครึ่ง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ