เวลา 10.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายบัญชา เสนาคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1 / 2564                                   โดยมี นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) จังหวัดขอนแก่น            นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวบุษบา นาอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ร่วมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4

ช่วยแชร์ด้วยคะ