วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น   ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต  ๔ พร้อมด้วย คณะกรรมการจากจังหวัดขอนแก่น  ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง              ร่วมนิเทศ ติดตามแผนการบริหารการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สังกัด สพป.ขอแก่น เขต ๔

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ