วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โดยท่านชาญกฤต  น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งประกอบพิธีประกาศเจตจำนงปฏิญญาเขตสุจริต และพิธีลงนามข้อตกลงของชมรมครูปฐมวัย, ชมรมครูภาษาไทย ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4