ยื่นใบสมัครพร้อมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ตามแบบที่กำหนด ภายในวันที่ 8-16 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ

File Added by File size Downloads
pdf ประกาศ38 ค.(2) เขต 4 กลุ่มบริหารบุคคล 2 MB 131
pdf แบบ คำขอ ว 29 กลุ่มบริหารบุคคล 107 KB 59
pdf แบบ คำขอ ว 30 -2 กลุ่มบริหารบุคคล 93 KB 62
pdf ป กศจ.พนักงานส่วนท้องถิ่น ว29 กลุ่มบริหารบุคคล 678 KB 62
pdf ป.กศจ.หลักเกณฑ์ย้าย 38 ค.2 ว30 กลุ่มบริหารบุคคล 975 KB 58