วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 4/2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานชมรม 5 ชมรม และผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4