วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โดยท่านชาญกฤต  น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ได้เป็นประธานการประกาศเจตจำนงปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุจริต โรงเรียนสุจริต ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4