วันศุกร์ที่  8  เมษายน  2565  ท่านชาญกฤต  น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   ได้มอบหมายให้ ดร.วิโรจน์  ค้อไผ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ประชุมคณะกรรมการแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต  โรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4