ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัด ประจำปีงบประมาณ2564 -สพป.ขอนแก่น เขต 4-

เวลา 10.00 น. วันที่ […]